:: ประชาสัมพันธ์ :: | วันที่ 16 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561, Promotion เบี้ยต่ำกว่า 500 บาท รับกระเป๋าผ้า Canvas , เบี้ย 500 บาท รับ Starbucks Card 100 บาท, เบี้ย 1,000 บาท รับ Starbucks Card 200 บาท, เบี้ย 1,500 บาท ขึ้นไป รับ Starbucks Card 300 บาท พิเศษรับเพิ่ม หมอนรองคอ